Arosmarknaden 4 maj 2024, marknad och funktionärer

Arosmarknaden är en av våra viktigaste aktiviteter för att både få intäkter till vår förening och att fortsatt göra föreningen känd. Vi behöver funktionärer både för fredagen den 3 maj, och för själva marknadsdagen 4 maj. Du har fått en anmälningsblankett för funktionärer tillsammans med senaste Fjäderbladet. Använd den och lämna/skicka in den till Torbjörn Wahlgren.


Datum

2024-05-04

Tid

06:00

Plats

Johannisbergs Flygfält

Föranmälan krävs