Medlemsansökan

Medlemsansökan till Aros Motorveteraner

Fyll i medlemsansökan digitalt eller ladda ner ansökan i Wordformat Ladda ner medlemsansökan här
Skicka din ansökan till registrator@arosmotorveteraner.se eller via post till
Aros Motorvetaraner, Johannisbergs flygplats, 725 91 Västerås.
Efter att vi fått in din ansökan skickar vi ut information om Aros Motorveteraner och ett ex av vår klubbtidning, Fjäderbladet,  via post.
Du blir medlem när din medlemsavgift, f.n. 300:-, kommit in till vårt konto, BG 5038-5889 .
Föreningen för ett medlemsregister. Hur den informationen hanteras beskrivs i denna skrift
Riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Medlemsansökan

Fordonsinnehav