Om Klubben

Om Aros motorveteraner (AMV)

Aros Motorveteraner (AMV) bildades formellt 1977 och har drygt 400 medlemmar. Klubbens syfte är att samla motorhistoriskt intresserade i Västerås med omnejd. Medlemmarna har tillsammans ca 1000 fordon bestående av bilar, motorcyklar, mopeder, cyklar, tunga fordon, traktorer och stationära motorer.
AMV har en egen klubbstuga vid Johannisbergs flygplats. Stugan är öppen för möten första och tredje tisdagen i varje månad med start kl. 19. Vid dessa träffar pratar vi om gemensamma glädjeämnen och utmaningar, tittar på bilder från sommarens träffar och rallyn, lyssnar på föredrag och / eller läser i de tidningar och böcker som finns i klubbens bibliotek.
Förutom dessa träffar ordnar klubben rallyn, studiebesök, garagebesök och andra aktiviteter.
Aros Motorveteraner arrangerar årligen första helgen i maj Arosmarknaden, en marknad för gamla fordon och reservdelar.

Klubben är ansluten till Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF), som är ett samlande organ för landets föreningar inom det motorhistoriska området. MHRF har av sina medlemsklubbar fått uppdraget att arbeta med "För gårdagens fordon på morgondagens vägar" genom att påverka myndigheter och organisationer. Genom MHRF finns också möjligheten att teckna en synnerlig förmånlig försäkring av gamla fordon.

Fjäderbladet heter klubbens tidning och den utkommer för närvarande med 4 nummer per år. Den innehåller information om kommande aktiviteter och reportage om vad som varit, annonser mm.
Om du skulle vilja bli medlem i Aros Motorveteraner så finns anmälningsblanketter för nerladdning under menyn Kontakta oss.