Vabis


Surahammars Bruk och Vagnfabriks-Aktiebolaget i Södetelge

 Anor från 1500-talet med kronohammare vid Kolbäcksån.

1866 började man tillverka hjul och axlar för järnvägsvagnar.

1872 övertogs bruket av Surahammars Bruks AB.

1883 – 1908 var ”major Pettersson” bruksdisponent och han var mycket drivande och ledde företaget till en stark expansion.

Surahammars Bruk startade 1891 Vagnfabriks-Aktiebolaget i Södertelge , sedemera Vabis, för att tillverka vagnar för järnvägar.

1911 gick Vabis tillsammans med Scania under det gemensamma namnet Scania-Vabis
(Surahammars Bruk ej längre ägare).

1916 övertog ASEA aktierna för Surahammars Bruk.

Gustaf Eriksson, den svenska bilens fader

Svenska Automobilens fader, anställdes 1896 av Surahammars Bruk/Vabis, för att beräkna, konstruera och producera en lämplig automobil med dess motor.
Konstruktionen gjordes i Surahammar. Motortillverkningen gjordes också i Surahammar där det fanns tillgång till gjuteri.