Medlemsmöte 2023-03-07. Sveriges energiförsörjningar, behov och utmaningar.

Sveriges energiförsörjningar, behov och utmaningar. Peter Mellberg, senior expert, Alstom, har intresserat sig sedan många år för energifrågor. Peter ger en faktabaserad analys.


Datum

2023-03-07

Tid

19:00

Plats

Klubbhuset

Ingen anmälan behövs