Medlemsmöte, månadsmöte, 5:e december. Sveriges energiförsörjning. Föredrag av Peter Mellberg.

Peter Mellberg, senior expert inom Alstoms tågverksamhet, har sedan länge engagerat sig i energifrågor och vilka lösningar som finns. Det blir en genomgång baserat på fakta.


Datum

2023-12-05

Tid

19:00

Plats

Klubbhuset

Ingen anmälan behövs